VITAJTE!

SINCE 2021

O NAŠOM
Mýtnom Domčeku

Vychutnajte si lahodné jedlá a osviežujúce nápoje v našej reštaurácii Mýtny Domček, ktorá sa nachádza priamo na brehu Dunaja na Tyršovom nábreží. S pôsobivým výhľadom na panorámu mesta a Bratislavský hrad vytvárame jedinečné prostredie pre vaše gastronomické zážitky.

Mýtny Domček ponúka pestrofarebnú škálu jedál a nápojov, vrátane denného menu počas pracovného týždňa. 

Okrem toho sme špecializovaní na usporadúvanie rôznych podujatí, ako sú narodeninové oslavy, rodinné hostiny, súkromné akcie a podobne. Ak máte záujem o špeciálnu udalosť, radi vám pomôžeme s jej organizáciou.

Náš tím je pripravený vyhovieť vašim individuálnym potrebám a požiadavkám. Kontaktujte nás a dovoľte nám prispieť k nezabudnuteľnému zážitku pri jedle a pohári v našom Mýtnom Domčeku.

Mýtny Domček Bratislava Tyršovo nábrežie
Mýtny Domček Bratislava Tyršovo nábrežie
Mýtny Domček Bratislava Tyršovo nábrežie

VŽDY ČERSTVÉ
Denné menu

Vychutnajte si každý týždeň od pondelka do piatku vždy čerstvé denné menu u nás v Mýtnom Domčeku. Denné menu podávame v čase od 11:00 do 14:00. Aktuálnu týždňovú ponuku denného menu zobrazíte kliknutím na tlačidlo nižšie.

ALERGÉNY
1. OBILNINY | 2. KôROVCE | 3. VAJCIA | 4. RYBY | 5. ARAŠIDY | 6. SÓJOVÉ ZRNÁ | 7. MLIEKO | 8.ORECHY | 9. ZELER | 10. HORČICA | 11. SEZAM | 12. OXID SÍRIČITÝ | 13. VLČÍ BôB | 14. MäKKÝŠE

NAŠI ZÁKAZNÍCI

KONTAKT

Máte otázky, alebo plánujete oslavu?

+421 914 224 476
info@mytnydomcek.sk
Tyršovo nábrežie, 851 01 Petržalka

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok - Štvrtok: 10:00 - 22:00
Piatok - Sobota: 10:00 - 23:00
Nedeľa: 10:00 - 22:00

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Vážený zákazník, aby ste mohli spracovať Vašu objednávku, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. 

 • Kto spracúva Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje spracúva
  EKOPALETA, spol. s r.o., so sídlom:
  Staré Grunty 3662/324D Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 835 036, adresa na doručovanie: Staré Grunty 3662/324D Bratislava, info@mytnydomcek.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 • Aké osobné údaje spracúvame?

  Aby sme mohli vybaviť Váše požiadavky v oblasti našej reštaurácie a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ, fakturačná adresa, údaje o objednávke, údaje o platbe, tel.č., email.
 • Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky / vybavenie objednávky, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
 • Ako nám môžete dať súhlas?

  Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať pri kontaktovaní našej spoločnosti za účelom bezplatnej konzultácie prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke.
 • Ako môžete súhlas odvolať? Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať  zaslaním oznámenia na email: info@mytnydomcek.sk ,alebo zaslaním oznámenia poštou na adresu EKOPALETA, spol. s r.o., Staré Grunty 3662/324D Bratislava.
 • Komu Vaše údaje poskytujeme?Na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme Vaše osobné údaje nášmu externému účtovníkovi. Pokiaľ uplatníte reklamáciu, poskytujeme Vaše osobné údaje našej spoločnosti.
 • Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

  Kúpne zmluvy, ako aj objednávky sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie, maximálne po dobu 2 rokov. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
 • Kam prenášame Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny okrem nástrojov na marketingové účely, ktoré sú spomenuté nižšie v sekcii kódy tretích strán.
 • Nie ste spokojný?

  Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@mytnydomcek.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
 • Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných programoch a online aplikáciách: a) Wordpress, Word Excel, fakturačný systém a email info@mytnydomcek.sk.
 • Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?

  Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Web stránka je zabezpečená pred prístupom tretích osôb a šifrovaná SSL certifikátom Let’s Encrypt. Dokumenty spracúvané v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

 • Kódy tretích strán
  • Na tomto webe používame kódy od spoločnosti Google a Facebook, ktoré nám pomáhajú analyzovať, kam návštevníci chodia a ako sa na tomto webe správajú.
  • Google Analytics Tieto stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory „cookies“. Sú to textové súbory ukladané do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu používania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránok (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania  používania stránok a vytvárania správ o ich aktivite, určených pre ich prevádzkovateľov, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak bude požadované zákonom alebo ak budú tieto tretie osoby spracovávať informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súboru cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak urobíte, nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely vyššie uvedené.Detailné informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk
  • Facebook marketing Táto webová stránka využíva marketingovú funkciu spoločnosti Facebook Inc. („Facebook“) s názvom „Facebook Pixel“ a remarketingového nástroju, ktorý zobrazuje reklamy užívateľom, ktorí o naše produkty prejavili záujem alebo sa ocitli na našej webovej stránke skrz naše reklamné kampane.Keď ste na tejto webovej stránke, vytvorí sa priame spojenie so servermi Facebook. Facebook priradí tieto informácie k vášmu osobnému užívateľskému účtu, ktorý používate na sociálnej sieti Facebook. Viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov prostredníctvom sociálnej siete Facebook, vašich právach v tomto ohľade a spôsoboch ochrany vašich osobných údajov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.
  • Google adwords Táto webová stránka využíva marketingovú funkciu spoločnosti Google s názvom adwords. Slúži ako reklama pre priame vyhľadávanie prostredníctvom vyhľadávača Google, ktorá nasmeruje zákazníka na naše webové stránky. Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosti Google nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk
 • Aké máte práva?
  • Právo na prístup k údajom máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 
  • Právo na opravu k máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
  • Právo na vymazanie Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak  už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
   • odvoláte svoj súhlas;
   • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
   • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
   • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných
   • údajov cez internet;
  • Právo na obmedzenie spracúvania Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak  
   • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;  
   • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili; 
   •  Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;  
   • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
  • Právo na prenosnosť údajov máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
  • Právo namietať máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:  
   • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
   • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
   • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 
 • Ako môžete tieto práva vykonávať? S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:  zaslaním oznámenia na email info@mytnydomcek.sk, prípadne zaslaním na adresu EKOPALETA, spol. s r.o., Staré Grunty 3662/324D Bratislava, Slovenská republika. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. 

Záverečné ustanovenia

 • Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 7.12.2023. Vyhradzujeme si právo tieto zásady meniť, ak dôjde k zmene spracovania osobných údajov v našej spoločnosti.

Zásady súborov cookies

O týchto zásadách používania súborov cookie

Tieto zásady používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú súbory cookie a ako ich používame, typy súborov cookie, ktoré používame, t. j. informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie a ako sa tieto informácie používajú, a ako kontrolovať preferencie súborov cookie. Ďalšie informácie o tom, ako používame, uchovávame a uchovávame vaše osobné údaje v bezpečí, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Svoj súhlas s vyhlásením o súboroch cookie na našej webovej stránke môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať. Viac o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracúvame osobné údaje, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.mytnydomcek.sk – Spravovať súhlas

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie malých kúskov informácií. Sú uložené vo vašom zariadení, keď sa webová stránka načíta do vášho prehliadača. Tieto súbory cookie nám pomáhajú správne fungovať, zvyšovať bezpečnosť, poskytovať lepšiu používateľskú skúsenosť a porozumieť tomu, ako webová lokalita funguje, a analyzovať, čo funguje a kde je potrebné zlepšiť.

Ako používame súbory cookie?

Ako väčšina online služieb, aj naša webová stránka používa cookies prvej a tretej strany na niekoľko účelov. Cookies prvej strany sú väčšinou potrebné na to, aby webová stránka fungovala správnym spôsobom, a nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje. Súbory cookie tretích strán používané na našej webovej lokalite slúžia najmä na pochopenie toho, ako webová lokalita funguje, ako s našou webovou stránkou komunikujete, na zabezpečenie našich služieb, poskytovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné, a celkovo na poskytovanie lepšieho a vylepšeného používateľa. skúsenosti a pomôžu urýchliť vaše budúce interakcie s našou webovou stránkou.

Aké typy súborov cookie používame?

Nevyhnutné: Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať plnú funkčnosť našej stránky. Umožňujú nám udržiavať používateľské relácie a predchádzať akýmkoľvek bezpečnostným hrozbám. Nezhromažďujú ani neuchovávajú žiadne osobné údaje. Tieto súbory cookie vám napríklad umožňujú prihlásiť sa do svojho účtu a pridať produkty do košíka a bezpečne zaplatiť. Štatistiky: Tieto súbory cookie ukladajú informácie, ako je počet návštevníkov webovej lokality, počet jedinečných návštevníkov, ktoré stránky webovej lokality boli navštívené, zdroj návštevy atď. Tieto údaje nám pomáhajú pochopiť a analyzovať výkonnosť webovej lokality. a kde to potrebuje zlepšenie. Marketing: Naša webová stránka zobrazuje reklamy. Tieto súbory cookie sa používajú na prispôsobenie reklám, ktoré vám zobrazujeme, aby boli pre vás zmysluplné. Tieto súbory cookie nám tiež pomáhajú sledovať efektivitu týchto reklamných kampaní. Informácie uložené v týchto súboroch cookie môžu byť tiež použité poskytovateľmi reklám tretích strán na zobrazovanie reklám na iných webových stránkach v prehliadači. Funkčné: Toto sú súbory cookie, ktoré pomáhajú určitým nepodstatným funkciám na našej webovej stránke. Tieto funkcie zahŕňajú vkladanie obsahu, ako sú videá, alebo zdieľanie obsahu webovej stránky na platformách sociálnych médií. Predvoľby: Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať vaše nastavenia a preferencie prehliadania, ako sú napríklad jazykové preferencie, aby ste mali pri budúcich návštevách webovej stránky lepší a efektívnejší zážitok.

Ako môžem ovládať predvoľby súborov cookie?

Ak sa neskôr rozhodnete zmeniť svoje preferencie počas relácie prehliadania, môžete na svojej obrazovke kliknúť na kartu „Ochrana osobných údajov a súbory cookie“. Tým sa znova zobrazí oznámenie o súhlase, ktoré vám umožní zmeniť vaše preferencie alebo úplne odvolať váš súhlas. Okrem toho rôzne prehliadače poskytujú rôzne spôsoby blokovania a odstraňovania súborov cookie používaných webovými stránkami. Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby blokoval/vymazával cookies. Ak chcete zistiť viac o tom, ako spravovať a odstraňovať súbory cookie, navštívte stránky wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.